KDFs historie


Hvordan ble Kristiansand Døveforening til?


Det var en skole for døve i Kristiansand, Christianssands Døvstummeinstitut. (Opprettet i år 1850 og nedlagt i år 1893, altså 43 år senere.)


Døve hadde behov for et samlingssted der hvor de kunne møtes. Tidligere var det på skolen de hadde samling. Foreningen ble stiftet den 10. oktober 1908 av Johan Reinhard Gundersen, 15 år etter at skolen ble nedlagt.


Johan Reinhard Gundersen ble født den 11. oktober 1887 i Oddernes, og han gikk på døveskolen i Oslo. Han var 21 år gammel da han stiftet foreningen og ble formann.


Johan Reinhard var sterkt tunghørt, og Kristiansand døveforening var en av de få foreninger i Norge som hadde første leder som var døv. De fleste foreninger hadde hørende ledere ved oppstart.


Foreningens første navn var Kristiansands og Omegns Kristelige forening for døve. I 1950 ble navnet endret til Kristiansands Døveforening. Ca 30 år senere ble bokstaven -s fjernet, og det ble Kristiansand Døveforening.


Foreningens første lov kan leses her.


I begynnelsen hadde foreningen møter hjemme hos fru Karen Tellefsen.


fra 1987 og til ca 2015

Se her